موسسه زبان‌های خارجی چیت‌سازان

ارتباط با مدیریت موسسه - جناب آقای چیت سازان

توجه

جهت طرح مشکلات حاد آموزشی و انضباطی می توانید از طریق فرم زیر با مدیر کل موسسه چیت سازان در ارتباط باشید‌. به‌ مسائلی که قابل حل توسط مدیران آموزشی و‌ مدیران شعب می باشد، پاسخ داده نخواهد شد.

تماس باما

041 4146

شعبه پاستور (مرکزی و انتشارات)

تبریز، پاستور جدید، مابین ارتش و حاج جبار نائب، پلاک ۱۸