موسسه زبان‌های خارجی چیت‌سازان

ارتباط با مدیر آموزش کودکان

توجه

جهت طرح پیشنهادات، نظرات و مسائل آموزشی می توانید از طریق فرم های زیر با مدیر بخش مربوطه در ارتباط باشید.

تماس باما

041 4146

شعبه پاستور (مرکزی و انتشارات)

تبریز، پاستور جدید، مابین ارتش و حاج جبار نائب، پلاک ۱۸